Skip to main content

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologiczne Syntonia na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota, w ramach zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny działa przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

PIK prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym można uzyskać porady w zakresie:

  • uzależnień behawioralnych, od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,
  • problemów osób współuzależnionych,

Po wstępnej diagnozie problemu klienci otrzymają informację o możliwych formach pomocy świadczonej przez specjalistyczne placówki oraz pomoc w jej wyborze.

PORADY W PIK SĄ BEZPŁATNE.
http://www.pikochota.pl/o-pik/