Skip to main content

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

W okresie styczeń – grudzień 2020 Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie realizuje projekt pt. „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich”.

Program jest skierowany do osób pełnoletnich, uzależnionych od środków odurzających z współistniejącym uzależnieniem patologicznego hazardu i/lub innych uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin i bliskich.

Działania skierowane do osób uzależnionych behawioralnie w ramach projektu to:
kwalifikacja do programu poprzez przeprowadzenie diagnozy uzależnienia behawioralnego;
– zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu uzależnień behawioralnych;
– warsztaty rozwoju osobistego;
– warsztaty edukacji ekonomicznej;
– warsztaty zapobiegania nawrotom;
– interwencje kryzysowe;
– indywidualne wsparcie terapeutyczne.

Działania skierowane do członków rodzin i bliskich osób uzależnionych behawioralnie objętych projektem obejmują:

– zajęcia edukacyjno-informacyjne;
– warsztaty umiejętności (komunikacji oraz budowania relacji);
– poradnictwo rodzinne.

Do udziału w projekcie można zgłaszać się telefonicznie: 12 645 09 67

Projekt realizowany na terenie ośrodka Monar w Krakowie
31-983 Kraków
ul. Suchy Jar 4

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez KBPN.

Oprac. na podstawie organizatora