Skip to main content

Profilaktyka uzależnień behawioralnych – zaktualizowane broszury

Ze strony Fundacji Poza Schematami można pobrać zaktualizowane broszury dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych. Publikacja „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży szkolnej” jest skierowana do specjalistów pracujących z młodzieżą, natomiast dwa opracowania –  „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” oraz „BHP użytkownika mediów elektronicznych” – są dedykowane uczniom w wieku 13-16 lat.

Publikacje są pomocą w pracy szkół i innych placówek systemu oświaty oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia publicznego. Wszystkie broszury zostały zaktualizowane. Nakład został przekazany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zaktualizowane broszury można pobrać ze strony: https://fundacjapozaschematami.pl/materialy-do-pobrania/

Projekt zrealizowany ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Poza Schematami.