Skip to main content

OPiLU w Zabrzu prowadzi program terapeutyczny dla osób uzależnionych od czynności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizuje „Zintegrowany program terapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych oraz ich rodzin” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych
(tj.: seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów, uzależnienie od internetu).
Pomocą objęci są również bliscy osób uzależnionych.

Program obejmuje:
– psychoterapię indywidualną
– psychoterapię grupową
– świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy
– doradztwo finansowe
– konsultacje prawne
– poradnictwo dla rodzin

Rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do soboty pod nr tel. 32 271 84 42.

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Ul. Park Hutniczy 6
41-800 Zabrze
opilu@opilu.pl
www.opilu.pl