Skip to main content

Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich

Serdecznie zapraszamy osoby uzależnione od środków psychoaktywnych do udziału w projekcie pn. Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich.

W okresie styczeń – grudzień 2018 Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie realizuje projekt pt. Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich.

Program skierowany jest do osób pełnoletnich, uzależnionych od środków odurzających z współistniejącym uzależnieniem patologicznego hazardu i/lub innych uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin i bliskich.

Działania skierowane do osób uzależnionych behawioralnie w ramach projektu to:

  • kwalifikacja do programu poprzez przeprowadzenie diagnozy uzależnienia behawioralnego
  • zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu uzależnień behawioralnych
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • warsztaty edukacji ekonomicznej
  • warsztaty zapobiegania nawrotom
  • interwencje kryzysowe
  • indywidualne wsparcie terapeutyczne

Działania skierowane do członków rodzin i bliskich osób uzależnionych behawioralnie objętych projektem. W ramach realizacji projektu to:

  • zajęcia edukacyjno-informacyjne
  • warsztaty umiejętności (komunikacji oraz budowania relacji)
  • poradnictwo rodzinne.

Projekt realizowany na terenie ośrodka Monar w Krakowie
31-983 Kraków
ul. Suchy Jar 4

Do udziału w projekcie można zgłaszać się telefonicznie: tel./fax 12 645 09 67

Zajęcia są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania problemów Hazardowych będących do dyspozycji Ministra Zdrowia.