Skip to main content

Nieodpłatna pomoc w ramach projektu „24 godziny – dziękuję, nie gram IV rok 2019”

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji od Gry Niegram.org zaprasza do korzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu „24 godziny – dziękuję, nie gram IV rok 2019”. Oferowane formy wsparcia kierowane są do osób dotkniętych problemem uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich.

KONSULTACJE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE

czwartki w godzinach 15 – 19

piątki w godzinach 15.00 – 17.00

DORADZTWO FINANSOWE W ZAKRESIE OPTYMALNEGO SPŁACANIA DŁUGÓW

piątki w godzinach 18 – 21

POMOC ADMINISTRACYJNO – PRAWNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU

czwartki w godzinach 15-18

WARSZTATY AKTORSKIE

każda sobota miesiąca w godzinach 11 – 13

Wszystkie zajęcia są bezpłatne

Informacje i zapisy:

791 – 880 – 878                          www.niegram.org

Zajęcia odbywają się w Warszawie, przy ul. Siennej 45/1.

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia