Skip to main content

Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko: portal internetowy dla rodziców i nauczycieli

Fundacja Poza Schematami zaprasza rodziców i nauczycieli do korzystania z portalu internetowego Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko, który jest dostępny pod adresem www.madraochrona.pl.

W serwisie można znaleźć wiele informacji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych m.in. z używaniem alkoholu, przemocą czy uzależnieniami behawioralnymi. Portal jest adresowany do rodziców posiadających dzieci w różnym wieku, a także do osób dopiero planujących potomstwo. Umożliwia doskonalenie różnych aspektów kompetencji wychowawczych. Z kolei nauczyciele i specjaliści, dzięki publikowanym na stronie treściom, mogą poszerzać wiedzę na temat programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i poza nim; pedagodzy zdobędą także informacje z zakresu budowania podmiotowych relacji z uczniami.

Portal został opracowany i jest prowadzony przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Poza Schematami