Skip to main content

Konkurs dziennikarski ”UZALEŻNIENIA XXI WIEKU” – nabór prac do 7 października

Fundacja Inspiratornia zaprasza dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych do udziału w konkursie „Uzależnienia XXI wieku”. Będzie
to już piąta, jubileuszowa edycja. Od 2014 roku celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat współczesnych uzależnień, m. in. uzależnienia od gier komputerowych, seksu, pracy, zakupów czy patologicznego hazardu. Nabór prac do 7 października br.

Założeniem konkursu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane
z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tej trudnej tematyki obejmującej m. in.: ogólne informacje na temat  problemu i sposobów rozpoznawania symptomów uzależnień, informowanie o możliwościach zapobiegania zjawisku, a także niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów osób z uzależnieniami behawioralnymi. Preferowanymi formami dziennikarskimi są reportaż, pogłębiony wywiad oraz artykuł publicystyczny.

Dzięki dotychczasowym edycjom konkursu, udało się zainteresować tematem uzależnień behawioralnych ponad 100 dziennikarzy w całej Polsce. W sumie przez 5 lat nadesłano 170 prac.

– Jubileusz stanowi okazję do zwrócenia uwagi na dwa ważne wydarzenia związane z obszarem uzależnień behawioralnych: Fundacja CBOS ogłosi wyniki najnowszych badań poświęconych skali tych uzależnień w Polsce. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie wpisze uzależnienie od seksu oraz uzależnienie od gier komputerowych do klasyfikacji ICD-11. To zaś pozwoli w przyszłości zająć się na szeroką skalę profilaktyką i terapią tych zaburzeń. Dlatego tak ważna jest już teraz edukacja w tym obszarze – mówi inicjatorka konkursu, Maja Ruszpel – terapeutka uzależnień.

Nadesłane przez dziennikarzy prace oceni Jury w składzie: Katarzyna Surmiak-Domańska – Instytut Reportażu, dr hab. Barbara Giza – profesor Uniwersytetu SWPS, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta – KUL.

Jurorzy przyznają tradycyjnie trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Dodatkowo, z okazji jubileuszu konkursu nagrodzona zostanie praca opublikowana w mediach lokalnych.

– Uważamy, że najważniejsze w poruszaniu problematyki współczesnych uzależnień jest pokazanie, że problem ma miejsce „tu i teraz”. Nie kiedyś i gdzieś w innym kraju czy innej kulturze, ale tu w Polsce w 2019 roku. Taki reportaż czy tekst publicystyczny staje się dzięki temu wyjątkowo sugestywny. Z jednej strony jest aktualny, z drugiej zaś pokazuje współczesne uzależnienia z perspektywy tzw. własnego podwórka – dodaje Ruszpel.

Nabór prac potrwa do 7 października. Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się w Warszawie we Wrzeniu Świata podczas której nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu. Poza nagrodami głównymi, nagrody przekażą również patroni konkursu: wydawnictwo ISKRY oraz Uniwersytet SWPS.

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Inspiratornia