Skip to main content

Komunikat w sprawie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Ze względu na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz związane z epidemią ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Zarządzeniem nr 14 z dnia 26 marca 2020 r., zmienił treść ogłoszenia z dnia 5 marca 2020 r. o Konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.

Termin składania wniosków w ww. konkursie ulega przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie zmianie ulega sposób dostarczenia wniosków do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Od dnia 26 marca 2020 r. wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Oprac. na podstawie informacji KBPN