Skip to main content

Komunikat Dyrektora KBPN w sprawie koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, KBPN zachęca do ograniczenia do minimum kontaktów w placówkach prowadzących działania z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji uzależnień.

Jednocześnie KBPN prosi o wstrzymanie do odwołania wszystkich zadań realizowanych w ramach kontaktu grupowego oraz wprowadzenie procedur umożliwiających prowadzenie spotkań indywidualnych w postaci teleporad.

W celu rozliczenia teleporady Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prosi o rejestrację zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, z zaznaczeniem, że porada została udzielona telefonicznie lub przez skype.

Pełna treść KOMUNIKATU.

Oprac. na podstawie informacji KBPN.