Skip to main content

Komunikat dla realizatorów umów realizowanych na zlecenie KBPN ze środków będących w dyspozycji Biura.

Komunikat dla realizatorów umów realizowanych na zlecenie KBPN ze środków będących w dyspozycji Biura.

KBPN informuje, że decyzje o ograniczaniu lub wstrzymaniu działań realizowanych na zlecenie KBPN podejmują indywidualnie koordynatorzy programów lub inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań. Wszystkie zmiany w zakresach merytorycznych realizowanych zadań oraz zmiany w preliminarzach należy rejestrować na bieżąco. Po opanowaniu sytuacji w kraju wszelkie zmiany będą musiały zostać umieszczone w systemie Trimtab w formie wniosków o zmiany.

Terminy składania sprawozdań zawarte w umowach ulegają anulowaniu. Krajowe Biuro zawiadomi o nowych terminach składania sprawozdań w późniejszym terminie.

Oprac. na podstawie informacji KBPN