Skip to main content

„KOŁO ZMIANY IV” – program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 roku realizuje: Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich pt. KOŁO ZMIANY IV, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program „Koło zmiany IV” jest kontynuacją działań prowadzonych od 2016 r., a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z powodu uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin.

Przedmiotem zadania jest wsparcie psychologiczne dla problemowych/patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, będących w kryzysie, które ukończyły program terapeutyczny, a także ich rodzin i bliskich oraz osób, które doświadczają problemów z powodu hazardu lub innych uzależnień behawioralnych i rozważają wprowadzenie zmian w swoje życie, ale jeszcze nie podjęły leczenia.

Oferujemy:

– zajęcia edukacyjno – informacyjne,

– poradnictwo rodzinne,

– interwencje kryzysowe,

– grupę zapobiegania nawrotom,

– warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób z uzależnieniem behawioralnym,

– konsultacje prawne,

– doradztwo finansowe.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 34 324 60 97 lub 508 355 119

Oprac. na podstawie informacji „Powrót z U”