Skip to main content

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021 – online!

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym ochrona zdrowia psychicznego młodzieży nie jest obojętna, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021. Gala odbędzie się w trybie online w dniu 24 lutego o godz. 10:00. W trakcie Gali poznamy laureata tegorocznej nagrody. Transmisję będzie można śledzić na kanale YouTube Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).

Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży to zadanie o ogromnej wadze społecznej, którego znaczenie wzrosło jeszcze w trakcie pandemii COVID-19. Jak pokazują m.in. badania IPZIN, przedłużająca się pandemia i związany z nią reżim sanitarny spowodowały znaczące pogorszenie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży. Wobec tak trudnych wyzwań, jeszcze większej wagi nabiera praca ludzi, którzy profilaktykę uczynili swoją życiową misją.

Link do transmisji: https://youtu.be/I4KoV3v-Uxo

Rok temu po raz pierwszy zarząd IPZIN podjął inicjatywę stworzenia ogólnopolskiej nagrody dla Profilaktyka Roku 2020. Gala, na którą teraz zapraszamy, jest już drugą edycją. Celem inicjatywy jest docenienie pracy osób zaangażowanych w profilaktykę zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Chcemy przyczynić się do podniesienia rangi zawodu profilaktyka oraz podwyższenia statusu działań profilaktyczno-wychowawczych w systemie edukacji i w całym społeczeństwie. Ponadto, doceniając mistrzów profilaktyki, wskazujemy osoby, na których inni profilaktycy mogą się wzorować.

Inicjatywa nagrody “Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku narodziła się pod koniec pierwszego roku epidemii COVID-19, w grudniu 2020. Istniały w niektórych gminach lokalne inicjatywy samorządowe od lat nadające tytuł Profilaktyka Roku na swoim terenie. Ich cenną inicjatywę postanowiliśmy uzupełnić o niezależną, środowiskową nagrodę ogólnopolską.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. W ocenie kandydatów brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia w danym roku, jak i całokształt działalności profilaktycznej. Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym.

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. Środki na nagrodę finansową (10 000 zł netto dla laureata) zbierane są od indywidualnych, anonimowych darczyńców. Na decyzje kapituły nie mają wpływu żadne instytucje ani wpływowe osoby. Kapituła wybiera laureata spośród kandydatów zgłoszonych w formularzu internetowym, do którego adres był podawany do wiadomości szeroko dzięki pomocy mediów internetowych PARPA, KBPN, ORE, a także przy okazji licznych konferencji ogólnopolskich i regionalnych.

Wszelkie informacje o nagrodzie „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021, a także o regulaminie i składzie Kapituły można znaleźć na stronie www.ipzin.org

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na Galę, z której streaming będzie odbywał się za pośrednictwem YouTube’a 24 lutego od godz. 10:00 Prosimy zarezerwować dwie godziny w kalendarzu.
Kapituła Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku