Skip to main content

„Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – 2 szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” 2 szkolenie. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.

Program szkolenia:

– 20 godz. trening psychologiczny;

– 10 godz. wykłady;

– 30 godz. warsztaty;

– 20 godz. warsztaty (staż w Ośrodku),

– 20 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00/10.00 – 18.15/19.00 (10 godz. dydaktycznych każdego dnia szkoleniowego).

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy szkolenia:

I sesja 17-18-19.08.22r.

II sesja 8-9.09.22r.

III sesja 13-14.10.22r.

IV sesja 2-3-4.11.22r.

Miejsce szkolenia:

Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:

– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa. Dojazd SKM 1, Koleje Mazowieckie  stacja/przystanek Warszawa-Miedzeszyn.

Realizacja warsztatu (staż): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus


Zgłoszenia udziału w szkoleniu

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/87zDK5XbpqGCLYcB6

Szczegółowe informacje:

Biuro realizacji szkoleń – tel. 695920709, 22 7797098

www.konstruktywny.eu

e-mail: fundacja@konstruktywny.eu

Oprac. na podstawie informacji organizatora