Skip to main content

Czy moje dziecko jest uzależnione od Internetu? Nieodpłatne szkolenie dla rodziców nt. uzależnień behawioralnych.

Stowarzyszenie SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów zaprasza rodziców/ opiekunów do udziału w nieodpłatnych warsztatach, podczas których zostaną zaprezentowane m.in. kryteria diagnostyczne wybranych uzależnień behawioralnych. Uczestnicy skupią się na grach, Internecie, telefonie. Będzie czas na omówienie przyczyn, konsekwencji oraz tego, co robić, aby przeciwdziałać uzależnieniu. 

Miejsce: ul. Staszica 7/9 Wraszawa

Termin: Sobota 29 lutego godz. 13.00 – 15.00

Zapisy pod adresem skat.warsztaty@gmail.com

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Prowadzi:
Mgr Wojciech Pokój – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, socjoterapeuta. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Studium Terapii Uzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” organizowane przez Fundację PRAESTRNO oraz Uniwersytet Warszawski. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Specjalizacje:

• Trudności emocjonalne (nadmierny stres, napięcie, depresja, lęk)
• Diagnoza i terapia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
• Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (np. Internet, komputer, hazard)
• Konsultacje psychologiczne
• Psychoprofilaktyka uzależnień

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3134929339868307/

Warsztaty są finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.