Skip to main content

BEZPŁATNE SZKOLENIE: „Zastosowanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych z dziećmi i młodzieżą”

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.

Celem szkolenia będzie:

  1. Zapoznanie realizatorów programów profilaktycznych z metodą rozmawiania, która polega na budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany w duchu dialogu motywującego w kontekście problemów ze spektrum uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży.
  2. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu motywowania dzieci i młodzieży do zmiany zachowań w zakresie patologicznego używania np. internetu, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych.

Termin szkolenia:

  • Edycja I 12-13.10.2022 r.
  • Edycja II 19-20.11.2022 r.

Liczba godzin: 14 godz. zegarowych zajęć: 8 godz. wykładów i 6 godz. warsztatów realizowanych w ciągu 2 dni.

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: realizatorów programów profilaktycznych (pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (BEZPŁATNIE): udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, jeden nocleg oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadzący szkolenie: Marta Lizis Młodożeniec i Olga Mrozowska – specjalistki z zakresu uzależnień behawioralnych i certyfikowane terapeutki motywujące; posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z różnymi grupami zawodowymi w obszarze uzależnień i w pracy z pacjentami w gabinecie.

Kryteria udziału w projekcie:

  • przynależność do grupy odbiorców szkolenia: realizatorów programów profilaktycznych (pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych).
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie (kolejność zgłoszeń).

WYPEŁNIONE CZYTELNIE, PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIE należy przesłać do 30 września 2022 r. na adres mailowy: bmoczulska@etoh.edu.pl

Zgłoszenie się do udziału w szkoleniu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na nie. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-maila, informującego o kwalifikacji i szczegółach szkolenia. Osoby niezakwalifikowane ze względu na niespełnienie warunków rekrutacji lub braku miejsc również otrzymają stosowną informację. Liczba miejsca na szkoleniu jest ograniczona.

Informacji o szkoleniu udziela p. Barbara Moczulska tel. 604 616 122; e-mail: bmoczulska@etoh.edu.pl

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”.

Formularz zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.etoh.edu.pl

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
kcpu