Skip to main content

„Terapia wybranych uzależnień behawioralnych w oparciu o metodę dialogu motywującego” − bezpłatne szkolenie dla terapeutów uzależnień

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu TERAPIA WYBRANYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH W OPARCIU O METODĘ DIALOGU MOTYWUJĄCEGO − SZKOLENIE DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Celem szkolenia będzie zwiększenie wiedzy w obszarze terapii wybranych uzależnień behawioralnych i umiejętności terapeutów pracujących z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, które zgłaszają się do placówek leczenia uzależnień.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące obszary:

  • Diagnoza uzależnień behawioralnych – hazard, nowe technologie, w tym m.in. internet, jedzenioholizm.
  • Pierwszy kontakt z pacjentem z uzależnieniem behawioralnym, motywowanie do zmiany.
  • Praca terapeutyczna w fazie prekontemplacji, kontemplacji w oparciu o dialog motywujący.

Termin szkolenia:

  • Edycja I 8-9.10.2022 r.
  • Edycja II 26-27.11.2022 r.

Liczba godzin: 14 godz. zajęć, w tym 3 godz. wykładów i 11 godz. warsztatów realizowanych w ciągu 2 dni.

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa

Szkolenie jest adresowane do: terapeutów pracujących z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, ale nie posiadających jeszcze certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, którzy ukończyli szkolenia w programach objętych akredytacją KBPN i PARPA, a w których nie był realizowany poszerzony moduł o uzależnieniach behawioralnych.

Prowadzący szkolenie: dr Anna Przenzak − specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, terapeuta motywujący, dr Jolanta Celebucka – specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, Magdalena Dolska-Topór − psycholog, specjalista psychodietetyki, terapeuta motywujący.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (BEZPŁATNIE): udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, jeden nocleg oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Kryteria udziału w projekcie:

  • przynależność do grupy odbiorców szkolenia: terapeutów pracujących z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, ale nie posiadających jeszcze certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, którzy ukończyli szkolenia w programach objętych akredytacją KBPN i PARPA, a w których nie był realizowany poszerzony moduł o uzależnieniach behawioralnych.
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie (kolejność zgłoszeń).

WYPEŁNIONE CZYTELNIE, PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIE należy przesłać do 26 września 2022 r. na adres mailowy: ljaroszewska@etoh.edu.pl

Zgłoszenie się do udziału w szkoleniu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na nie. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-maila, informującego o kwalifikacji i szczegółach szkolenia. Osoby niezakwalifikowane ze względu na niespełnianie warunków rekrutacji lub brak miejsc również otrzymają stosowną informację. Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Informacji o szkoleniu udziela p. Luiza Jaroszewska tel. 604 660 231; e-mail: ljaroszewska@etoh.edu.pl

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”.

Formularz zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.etoh.edu.pl

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

kcpu