Skip to main content

ALTERNATYWNIE AKTYWNIE!

Projekt finansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach  Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa szkołę do udziału w programie profilaktycznym ALTERNATYWNIE AKTYWNIE! Program skierowany jest do uczniówz klas podstawowych oraz Ich rodziców. Głównym celem programu jest  promowanie alternatywnych do przebywania w Sieci sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.Projekt będzie realizowany od lutego do grudnia 2018r.

Tematyka zajęć będzie obejmowała:

*       problematykę nadużywania Internetu

*       komunikację,

*       asertywność

*       rozwiązywania problemów dorastania, określania celów,

*       budowanie pozytywnego obrazu siebie

*        organizację czasu wolnego.

Zajęcia będą prowadzone w szkole w ramach zajęć lekcyjnych. Wybrana klasa będzie uczestniczyła w 6 spotkaniach trwających 2 godziny dydaktyczne. Nasi trenerzy dołożą starań aby grafik zajęć dostosować do Państwa oczekiwań.

Projektem będą objęci również rodzice, dla których został opracowany 3 godzinny warsztat dotyczący tematyki nadużywania Internetu. Spotkania będę odbywały się z lokalu Fundacji.

Ponadto w ramach programu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych  zajęciach z tworzenia muzyki hip-hop, nagrywania teledysków oraz w warsztatach fotograficznych.

Projekt zakończy się wydarzeniem artystycznym podczas którego młodzież zaprezentuje napisane przez siebie utwory muzyczne wraz z teledyskiem oraz wykonane przez siebie zdjęcia.

Trenerzy realizujący zajęcia to wysoko wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, oraz specjaliści terapii uzależnień

Zainteresowane szkoły proszę o kontakt:

Katarzyna Banach 512 382 803, katarzyna.m.banach@gmail.com