Skip to main content

Akademia Myśli i Emocji

Akademia Myśli i Emocji zaprasza na ogólnopolskie  szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych, które odbędzie się w Warszawie w okresie od marca do grudnia 2018.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, terapeutów i profilaktyków uzależnień pracujących na terenie całej Polski.

Zapisy i informacje na www.amie.pl w zakładce UZALEŻNIENIA.

Zapraszamy Zespół AMiE