Skip to main content

6. edycja konkursu dla dziennikarzy – „Uzależnienia XXI wieku”

Fundacja Inspiratornia zaprasza dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych do udziału w konkursie „Uzależnienia XXI wieku”. Konkurs odbywa się już po raz szósty!

Konkurs powstał w roku 2014 z inicjatywy Fundacji Inspiratornia. Jego celem jest promowanie najbardziej wartościowych artykułów, reportaży lub programów publicystycznych, w których poruszana jest problematyka uzależnień behawioralnych. Dzięki dotychczasowym edycjom konkursu, udało się zainteresować tym tematem ponad 130 dziennikarzy w całej Polsce. W sumie przez 6 lat nadesłano prawie 200 prac.

– Uzależnienie od gier online, hazardu czy seksu znalazły się już w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia – mówi inicjatorka konkursu, Maja Ruszpel. – Badania natomiast dowodzą, że Polacy zdają sobie niewielką sprawę z istnienia tych zagrożeń. To dlatego bardzo nam zależy, by inspirować media, dziennikarzy do upowszechniania wiedzy w tym zakresie.

Jak co roku, Jury, w składzie: reportażystka Katarzyna Surmiak-Domańska z Polskiej Szkoły Reportażu, dr Bernadeta Lelonek-Kuleta z KUL oraz dr hab. Barbara Giza, Prof. Uniwersytetu SWPS, oceni prace w kategoriach: innowacyjność i ciekawość ujęcia tematu, warsztat dziennikarski, rzetelność przedstawionych informacji, oryginalność.

Konkurs zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się jesienią w Warszawie we Wrzeniu Świata. Laureaci, jak co roku, otrzymają nagrody rzeczowe.

Poza nagrodami głównymi, nagrody przekażą również patroni konkursu: wydawnictwo ISKRY oraz Uniwersytet SWPS.

Na konkurs można zgłaszać prace, które zostały opublikowane w mediach pomiędzy 29.10.2019 a 7.10.2020. Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl.

Konkurs „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU” organizowany od 2014 roku przez Fundację Inspiratornia dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotychczas nagrodzono już 24 razy dziennikarzy pracujących w radiu, prasie, internecie i telewizji.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Inspiratornia.