Skip to main content

Szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży.

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób.

Forma i liczba godzin zajęć:
1. warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą, 20 godz.;
2. wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej profilaktyki i uzależnień behawioralnych, 20 godz.;
3. warsztaty:
– określanie stopnia zagrożenia rozwojem zaburzeń emocjonalnych i   psychicznych, cyberprzemocą, uzależnieniem behawioralnym w etiologii poznawczo-behawioralnej – 10 godz.;
– przeciwdziałanie i motywowanie do alternatywnych zachowań w duchu dialogu motywującego – 10 godz.;
– interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia rozwoju uzależnienia behawioralnego i innych trudności – 10 godz.;
– praca z rodziną – 10 godz.
4. warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku oraz Domu Terapii Fundacji dla młodzieży i ich rodzin w wymiarze 20 godz.

Miejsce realizacji szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
2. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29.

Realizator nie zapewnia noclegów. Uczestnicy podczas dni szkoleniowych mają zapewnione: obiad i serwis kawowy.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć  12-14.09.2024 r.
II sesja zajęć 4-5.10.2024 r.
III sesja zajęć 13-14.11.2024 r.
IV sesja zajęć 12-14.12.2024 r.

Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-19.00
III dzień 9.00-18.30
sesje 2-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-18.30

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, realizacja zadania praktycznego. Osoby spełniające te wymogi otrzymają zaświadczenie „Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – podstawowe szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych  W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.

Zapisy na szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkolenia

Edyta Borkowska

fundacja@konstruktywny.eu

695 920 709