Skip to main content

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

Metodyka ewaluacji procesu adresowana jest do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, a także do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów.

Adresatami są zatem wszystkie osoby zainteresowane tematyką planowania i implementacji ewaluacji procesu, a w szczególności realizatorzy programów profilaktycznych z obszaru uzależnień behawioralnych.

Głównymi celami przyświecającymi przygotowaniu publikacji było dostarczenie uporządkowanej i pogłębionej wiedzy, kształtowanie umiejętności oraz wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych w zapobieganie uzależnieniom behawioralnym w zakresie projektowania, konstruowania i wdrażania badań ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji procesu.

Książka składa się z sześciu rozdziałów i ma charakter teoretyczno-empiryczny, a zarazem metodyczny.

https://kcpu.gov.pl/wp-content/uploads/2024/01/Ewaluacja-profilaktyki_Impuls.pdf