Skip to main content

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XX

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w prowadzonym online programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XX. Uczestnictwo jest bezpłatne i zostanie poświadczone certyfikatem. 
Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.
BLOKI TEMATYCZNE
(1) Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień:
 hazard;
 uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe);
 skłonność do kompulsywnych zakupów;
 powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym;
 samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
(2) Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
(3) Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
(4) Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
(5) Dialog motywujący w przeciwdziałaniu uzależnieniom.
KIEDY?
1. grupa — w soboty: 19 i 26 marca, 9 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 czerwca.
2. grupa — w niedziele: 20 i 27 marca, 10 kwietnia, 8 i 22 maja, 5 czerwca.
Cała edycja odbędzie się online za pośrednictwem aplikacji ZOOM.
DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów wydziałów/kierunków psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych
z całej Polski.
Szczegółowe informacje i zapisy online na stronie: www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl
Program będzie realizowany w dwóch 15-osobowych grupach.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt – realizowany na podstawie umowy Fundacji Praesterno z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz ze środków własnych Fundacji Praesterno.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.