Skip to main content

„Poza PORTEM „- II edycja

Fundacja Rozwoju Osobistego ,,Przystań” zaprasza młodzież w wieku 13- 16 lat i ich rodziców do udziału w projekcie „Poza PORTEM  „- II edycja.

Projekt ,,Poza PORTEM” jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej skierowanym do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz ich rodziców/członków rodzin realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przez Fundację Rozwoju Osobistego ,,Przystań ”.

Celem projektu jest powstrzymanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnień behawioralnych (m.in. Internet, komputer, hazard ) wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Organizator planuje realizację następujących zadań w okresie wrzesień – grudzień  2022:

– realizacja warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci młodzieży 13-16 lat

– realizacje działań alternatywnych dla młodzieży 13-16 lat

W programie zostały przewidziane również warsztaty dla rodziców lub opiekunów oraz konsultacje indywidualne.

Poszczególne zajęcia będą realizowane 1x w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne dla uczestników!

Adres: ul. Puławska 3 lok 2, Warszawa Mokotów (przy Placu Unii Lubelskiej)

telefon:733  382  067  ( poniedziałek, środa 16. 00  –  18. 00;  wtorek, czwartek 12.00-15.00).

 

Obowiązują zapisy i konsultacje przed przystąpieniem do projektu. Ilość miejsc ograniczona.

* Lokal nr 2 przy ul. Puławskiej 3 jest wykorzystywany na cele społeczno-użyteczne/kulturalne przez Fundację Rozwoju Osobistego ,, Przystań „ dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy -dzielnicy Mokotów.

 

Zapisy email: fro.przystan@onet.pl

informacje o projekcie i fundacji www.froprzystan.com

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 kcpu