Skip to main content

Pierwsze kroki w (cyber)Świecie

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią Pierwsze kroki w (cyber)Świecie. Kampania ma charakter informacyjno-edukacyjny, skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest pomoc rodzicom w bezpiecznym wprowadzaniu dzieci w świat cybermediów.

Na stronie kampanii https://pierwszekroki.net/ znaleźć można wiele interesujących i przydatnych artykułów na temat zaleceń specjalistów, badań, rozwijania rodzinnych zasobów i in. Przygotowano też multimedialne materiały dla rodziców i wychowawców. Szczególnie polecamy film, w  którym omówiono rodzinne zasady bezpiecznego używania cyberurządzeń przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Kampania rozpoczęła się w 2022 r. i potrwa do końca 2023 r. Funkcję ambasadora kampanii objął Szymon Majewski, znany dziennikarz i osobowość medialna.

Kampanię, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje Fundacja Poza Schematami. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

kcpu

Oprac. na podstawie organizatora.