Skip to main content

Nieodpłatne warsztaty VI edycji projektu „24 godziny, dziękuje nie gram”

Stowarzyszenie Nie Gram zaprasza do udziału w kolejnej edycji warsztatów umiejętności społecznych, realizowanych w ramach VI edycji projektu „24 godziny, dziękuje nie gram”. Warsztaty kierowane są do osób uzależnionych od hazardu, doświadczających innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich.

1. Zapobieganie nawrotom: 19-20 lutego
2. Trening inteligencji emocjonalnej „Praca z ciałem i emocjami”: 26-27 marca
3. Trening zarządzania czasem i budżetem domowym 19 marca (część pierwsza) i 9 kwietnia (część druga)
4. Trening asertywności – 23-24 kwietnia
5. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób doświadczających przemocy – 14-15 (część pierwsza) i 28 maja (część druga)
6. Trening budowania dobrostanu – 11-12 czerwca.

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Siennej 45, jednak mogą być zrealizowane w formie online w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe informacje nt. warsztatów można uzyskać drogą mailową kontakt@niegram.org.
Zapisy rozpoczynają się na miesiąc przed planowanym terminem warsztatu.
Szczegółowe informacje nt. warsztatów publikowane będą na stronie www.niegram.org oraz profilu Stowarzyszenia na FB: https://www.facebook.com/niegram.org