Skip to main content

Nieodpłatna terapia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii w Toruniu

1 lutego Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu rusza z realizacją pilotażu związanego z prowadzeniem terapii skierowanej do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Rozwój technologii informacyjnych i łatwy dostęp do mediów elektronicznych ułatwiają zdobywanie informacji i edukację. Jednocześnie niosą za sobą niebezpieczeństwo w postaci uzależnienia od mediów cyfrowych i zatracenia w wirtualnej rzeczywistości. Skuteczna pomoc w takich przypadkach jest celem pilotażowego programu, który realizuje w województwie kujawsko-pomorskim Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Nie jest potrzebne skierowanie, udział w terapii jest bezpłatny, a pierwsza wizyta odbędzie się w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia się do placówki.

Ze wsparcia mogą korzystać dzieci od 11. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Na terapię składają się porady lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, sesje grupowe i rodzinne.

Szybka i skuteczna pomoc dzieciom uzależnionym od mediów cyfrowych jest niezwykle ważna. Uzależnienie tego typu może bowiem powodować zaburzenia snu, akty agresji lub stany przygnębienia.

 

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Szosa Bydgoska 1

Rejestracja do poradni możliwa jest:

– w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-15.00

– we wtorki i czwartki 7.30-18.00.

Numery telefonów do poradni:

    56 622 68 31

    507 871 735.

Program został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.


Oprac. na podstawie informacji WOTUiW w Toruniu