Skip to main content

Konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych – 4-6 kwietnia, Sopot

W dniach 04 – 06 kwietnia 2022 roku odbędzie się w Sopocie konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Fundacja DOBROSTAN zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych.

Wiodącym tematem konferencji jest zagadnienie samoregulacji. Wykłady i warsztaty zaproponowane na konferencji pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć i pogłębić wiedzę dotyczącą regulacji napięć i emocji u dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem środowiska szkolnego. Pragniemy, aby uczestnicy zapoznali się z metodami regulacji tj. Self- Reg, Somatic Expirence, Mindfulness oraz ćwiczeniami  interakcyjnymi wspierającymi samoregulację.

Celem konferencji jest:

  • Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.
  • Upowszechnianie standardów pracy profilaktyczno-edukacyjnej.
  • Promowanie programów profilaktycznych opartych na dowodach naukowych.
  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji.

W ramach 10 godzin wykładów i 12 godzin zajęć warsztatowych uczestnicy m.in:

  • Poznają rekomendowany program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.
  • Poszerzą wiedzę na temat rozwoju mózgu i zachowań problemowych dzieci i młodzieży w sytuacji doświadczeń stresu w dzieciństwie.
  • Poszerzą wiedzę dotyczącą konsekwencji wpływu dysfunkcyjnego systemu rodzinnego na dziecko, uwzględniającą teorię przywiązania.
  • Zdobędą wiedzę o sobie, dotyczącą jakości i poziomu własnych kompetencji w obszarze profilaktyki problemowej.
  • Poszerzą swoje umiejętności profilaktyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapisy rozpoczynamy 2 marca 2022 roku o godzinie 8.00

W stacjonarnej formule konferencji może wziąć udział 80 osób.

Zgłoszenia tylko drogą elektronicznąhttp://fundacjadobrostan.org//

Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w formie stacjonarnej będą mogły uczestniczyć w wykładach w formie online pierwszego i trzeciego dnia konferencji. 

Kontakt: fundacjadobrostan@gmail.com
plik do pobrania

Oprac. na podstawie www KCPU