Skip to main content

KCPU poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku: Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.
Zakres obowiązków m.in.:

 • realizacja działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w ramach zadań Działu
 • udział w komisjach konkursowych dokonujących wyboru wniosków w ramach przeprowadzanych przez Krajowe Centrum konkursów
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych do realizacji w ramach zawartych umów, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu
 • udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność, pomysłowość,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Oferujemy:

 • pracę w instytucji centralnej,
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2022 r.

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres hazard@kcpu.gov.pl wpisując w tytule „Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Do pobrania: