Skip to main content

Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań” zaprasza młodzież 13-16 lat do udziału w projekcie „Poza PORTEM”

Projekt ,,Poza PORTEM” to program z obszaru profilaktyki selektywnej skierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat oraz raz ich rodziców/członków rodzin, realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przez Fundację Rozwoju Osobistego ,, Przystań ”.

Celem projektu jest powstrzymanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnień behawioralnych (m.in. Internet, komputer, hazard) wśród młodzieży uczestniczącej w programie oraz przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Fundacja planuje realizację następujących zadań w okresie marzec-czerwiec 2022:

– realizacja warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci młodzieży 13-16 lat
– realizacja działań alternatywnych dla młodzieży 13-16 lat

Zapisy email: fro.przystan@onet.pl

W programie zostały przewidziane również warsztaty dla rodziców lub opiekunów oraz konsultacje indywidualne.

Poszczególne zajęcia będą realizowane 1x w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne dla uczestników!

ADRES: ul. Puławska 3 lok. 2, Warszawa Mokotów (przy Placu Unii Lubelskiej)

Telefon: 733-382-067  (poniedziałek, środa 16.00 – 18.00;  wtorek , czwartek 12.00-15.00).

Obowiązują zapisy i konsultacje przed przystąpieniem do projektu.
Ilość miejsc ograniczona.

* Lokal nr 2 przy ul. Puławskiej 3 jest wykorzystywany na cele społeczno-użyteczne/kulturalne przez Fundację Rozwoju Osobistego ,, Przystań „ dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy -dzielnicy Mokotów.

Informacje o projekcie i fundacji www.froprzystan.com

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Oleg Magni, Unsplash.com