Skip to main content

Nieodpłatny Trening Asertywności i Trening Zapobiegania Nawrotom

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji Od Gry NIEGRAM.org  zaprasza do korzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu „24 godziny – dziękuję, nie gram” edycja VII. W dnia 1-2 października odbędzie się Trening Asertywności, a w dniach 15-16 października Trening Zapobiegania Nawrotom. Udział nieodpłatny.

W programie Treningu Asertywności:

 • Nauka wyrażania własnego zdania, asertywna odmowa
 • Pokonywanie lęku w rozmowie z autorytetami
 • Nauka komunikowania próśb, poleceń, potrzeb
 • Praca nad wyrażaniem i przyjmowaniem krytyki
 • Reagowanie w sytuacjach zaskakujących, konfliktowych
 • Wyznaczanie granic

W programie Treningu Zapobiegania Nawrotom:

 • Proces zdrowienia w leczeniu uzależnienia
 • Psychoedukacja nt. cyklu nawrotu choroby
 • Praca nad rozpoznawaniem sygnałów ostrzegawczych
 • Skuteczne strategie interwencyjne
 • Praca nad wzmacnianiem motywacji do utrzymania abstynencji
 • Jak ograniczać zachowania ryzykowne

Informacje i zapisy:

tel: 791-880-878 lub 536-36-22-82

e-mail: kontakt@niegram.org

Warsztaty odbywają się w Warszawie, przy ul. Siennej 45/1

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Oprac. na podstawie informacji organizatora.