Skip to main content

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Drukuj / Zapisz do PDF

Jak do nas trafić?

Adres: Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 18, Wrocław, 50-226
Województwo: dolnośląskie

Leczone uzależnienia

  • kompulsywne zachowania seksualne
  • uzależnienie od hazardu

Informacje dodatkowe

Rodzaj placówki: placówka ambulatoryjna (poradnia, oddział dzienny)
Beneficjenci: osoby powyżej 18 r.ż. • osoby ubezpieczone i nieubezpieczone • cudzoziemców: nie są przyjmowani
Rodzaj refundacji: wszystkie formy pomocy nieodpłatnie
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 08:00–15:00
Godziny pracy recepcji: brak informacji
Rodzaj terapii: terapia indywidualna • terapia grupowa • terapia rodzin • warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych • farmakoterapia • zajęcia edukacyjno-informacyjne • interwencje kryzysowe
Terapia prowadzona zdalnie: brak oferty
Placówka przyjmuje osóby z niepełnosprawnością: brak informacji
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: brak informacji
Facebook: brak